scenkonstgruppen_2

Scenkonstgruppen är en ideell förening bestående av aktiva personer som arbetar med manus, regi och skådespeleri. Alla har goda inarbetade nätverk och knyter kompetenta och erfarna medarbetare till respektive projekt. Gruppen arbetar dels med olika externa uppdrag på andra teatrar, filmbolag, förlag etc. – samt producerar egna teaterproduktioner.

Med Stockholm som bas turnerar alla produktionerna över hela landet. Scenkonstgruppen erbjuder scenkonst, ger möjlighet till mänskliga möten på/ utanför scenen och skapar en arena för samtal om viktiga och aktuella ämnen.

Tidigare produktioner:

2015 Grismanifestet

2012 Leo

2011 Clara