I Glömskans Land

Vid krigets slut firade det befriade Europa att nazistregimens tid var över. Men en ny era började för de tyskar som levde inom Europas gränser, där många upplevde ett efterlevande hat mot dem. Med hjälp av några tyskar som kom till Sverige efter kriget och deras berättelser får vi en inblick i hur de blev utsatta för hot och förföljelse.

Med utgångspunkt från det som hände på 30-talet – med rasism, intolerans och där grupper ställs mot grupper – vill vi med vår scenkonstföreställning I Glömskans Land diskutera det som händer i dag. Våra två senaste projekt handlade om människans förhållande till förändringar i miljö och klimat – med det här projektet går vi steget vidare och undersöker hur vi förhåller oss till ett förändrat samhällsklimat. Vi går av allt att döma mot en värld med ökade klyftor, med en nationalism som brer ut sig och därmed en allt starkare polarisering mellan människor.

Dramat berör totalitarism och hur förföljelse och diskriminering – såväl den i vår nutid som den i vår historia, såväl den i Sverige som i andra länder – drabbar individer och grupper.

Iscensättningen regisseras av Patrik Franke.

Skådespelare i föreställningen är:

Susanne Gunnersen

Anki Larsson

Gunilla Wiklund

Nadja Franke