Under våren 2023 har Scenkonstgruppen arbetat med planeringen och uppbyggnaden av en ungdomsverksamhet där Scenkonstgruppen ska knyta ungdomar mellan 16 och 25 till föreningen som ska få träning i scenframställning, mask, kostym, scenografi och viss träning i rollarbete. Våren 2023, startade vi ungdomsverksamheten i mindre skala och där tre ungdomar deltog i Teaterverkstan. Ungdomarna medverkade sedan i föreställningen Leka med elden, på och bakom scenen.

Under 2023 och 2024 kommer ungdomsgruppen att ses ca. 2 gånger i månaden för att öva scenisk gestaltning på olika sätt. I månaderna maj, juni och juli, varje år, kommer arbetet intensifieras och vi kommer då att lägga stort arbete på den föreställning som sedan ska på turné i Stockholms skärgård.

Med hjälp av de professionella medarbetarna, som knyts till föreställningarna, så kommer vi att erbjuda ungdomarna i Teaterverkstan stöd, erfarenhet och kunskap.

Vi söker fler ungdomar till Teaterverkstan:

Är du mellan 16 – 25 år, bor i glesbygden i någon av Stockholms skärgårdskommuner och vill delta i våran Teaterverkstad? Välkommen att höra av dig till oss på mail:

info(at)scenkonstgruppen.se